ServislerimizPamuk, Pamuk Linteri ve Penye Telefi şeklinde 3 ana ticari alanda servis vermekteyiz.

1_Pamuk:

Pamuk ihracatı ve ithalatı konusunda, hem satıcı hem de aracı konumumuz mevcuttur. Türk pamuğu ihracatını gerçekleştirdiğimiz başlıca ülkeler Hindistan, Almanya, Portekiz, Amerika, Bulgaristan, El Salvador, Kore, Bahreyn, Bangladeş ve Çin’dir. Değişik talepler ile pazar şartlarına göre, yukarıda sıralı ülkelerden farklı ülkelere de zaman zaman ihracat gerçekleştirmekteyiz.

İthalat kısmında ise, başta Louis Dreyfus Commodities firması olmak üzere, Amerika'da Allenberg Cotton Co., Almanya’da Otto Stadtlander GMBH, yine Amerika’da Jess Smith and Sons Inc., Yunanistan’da Violar S.A., Hindistan’da UB Cotton Pvt Ltd, Mumbai, Gill and CO, Bhaidas Cursondas&Co, Mumbai ve Galiatkowala , Mısır’da Egycot, İsviçre'de Faircot SA ve CDI SA, Fransa orijinli Devcot SA ve Cam Negoce SA firmaları ile temsilcilik şeklinde pamuk ithalatına aracılık ederek servis vermekteyiz.

2_Pamuk Linteri:

Pamuk linteri, kütlü pamuğun çırçırlanma işleminden sonra tohumunun üzerinde kalan çok kısa elyaflara(ki bunlar daha çok hav ya da tüy olarak isimlendirilmektedir.) verilen isimdir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere çok çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Ancak ne yazık ki ülkemizde bu maddeyi işleyen firma yok denecek kadar az olduğundan nerede ise tamamı ihraç edilmektedir. Alıcı ülkeler başta Çin olmak üzere Amerika, Japonya, İspanya, İsrail, Rusya ve İran’dır. Pamuk linteri başta kimya endüstrisi olmak üzere, selülozun kullanıldığı pek çok alanın ham maddesi  konumundadır.

Biz 1980 yılından bu yana linter ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Zamanla pazarlarımız değişmiştir. Amerika ve İsrail’den sonra bugün başlıca pazarımız Çin Halk Cumhuriyeti’dir.

Pamuk Linteri’nin kullanım alanlarını gösterir şema:

 

 

3_Penye Telefi:

İngilizce “comber ya da comber noil” olarak adlandırılan bu materyal, uluslar arası piyasalarda da bu kelime ile anılmaktadır. Ring tesislerinin yan ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ring ipliği üretim tesislerinde, harman hallaç kısmından sonra yabancı elyaf ayracı ve varsa metal ayırıcı kısımları sırası ile bulunur. Bu bölümlerden geçen pamuk tarak ünitesine ulaşır ve cer ile vatka ünitelerinden de geçtikten sonra penyeye ulaşır.  Penye bölümünde kısa elyaflar penyeleme “combing” işlemi sayesinde ipliğe giden satıhtan ayrılarak başka bir alanda biriktirilir. Bu kısa elyaflar “penye telefi” olarak adlandırılır. Aslında ham pamuğa göre daha temiz olan bu telefler, tekrar iplik yapımında kullanılabileceği gibi evlerde kullandığımız hidrofil pamuk, para kağıdı yapımı ve daha birçok maddenin yapımında kullanılabilmektedir.

Ham penye telefine ek olarak, ticaretine yeni başladığımız “ağartılmış penye telefi” de tıbbi malzeme üretiminde kullanılmaktadır.

Her iki üründe de Türkiye’de üretilen malzemeyi, İtalya, İspanya, Almanya, Rusya ve İsrail gibi çeşitli pazarlara ihraç etmekteyiz.